ecozone editura ecozone iasi
Selectati cartile dupa:

» Domenii

» ISBN

» Colectii


» Autentificare

E-mail:
Parola:
   
  Cont nou
Va rugam sa va autentificati pentru a putea comanda carti

» Cautare

  » Ultimele cautari

Politici si strategii de mediu Editia a II-a
Autori: Matei Macoveanu
Data aparitiei: 2006
Domeniu: Stiinta mediului (cod 4D)
Colectia: Managementul Mediului
ISBN: 973-7645-10-3
Pret: 25.00 RON    
Format PDF Format PDF
3
CUPRINS
1. CONSIDERATII GENERALE 13
2. POLITICA MEDIULUI IN COMUNITATEA EUROPEANA 20
2.1. Evolutia legislatiei Comunitatii Europene 20
2.2. Evoluţia politicilor de protecţie a mediului în Comunitatea Europeană 22
2.2.1. Primul şi cel de-al doilea program de acţiune în domeniul mediului
23
2.2.2. Al treilea program de acţiune în domeniul mediului (1983-1987) 24
2.2.3. Al patrulea program de acţiune în domeniul mediului (1987-1992) 24
2.2.4. Al cincilea program de acţiune în domeniul mediului (1993-2000) 24
2.2.5. Al şaselea program de acţiune în domeniul mediului (2001-2010) 25
2.3. Integrarea conceptului de dezoltare durabilă în al cincilea program
de acţiune în domeniul mediului
27
2.4. Agenda 2000 pentru o uniune mai puternică şi mai extinsă 33
2.4.1. Reforma politică structurală 33
2.5. Instrumente de preaderare 34
2.5.1. Programul PHARE 35
2.5.2. Instrumentul pentru politicile strucurale pentru preaderare (ISPA -
Instrument for Structural Policies for Pre-Accesions)
36
2.5.3. Programul special de aderare pentru agricultura si dezvoltare
rurala (SAPARD –Special Accession Programme for Agriculture
36
2.6. Perspective europene privind dezvoltarea durabilă 37
3. INTEGRAREA POLITICILOR DE MEDIU ÎN POLITICILE
UNIUNII EUROPENE.
41
3.1. Strategia de integrare a mediului în politicile Uniunii Europene. 41
3.2. Evoluţia procesului de integrare a politiciii de mediu în
politicile Uniunii Europene
43
3.2.1. Summit-ul de la Cardiff 44
3.2.2. Summit-ul de la Viena 45
3.2.3. Raportul Comisiei înaintat Consiliului European de la Cologne 46
3.2.4. Summit-ul de la Cologne 47
3.2.5. Summit-ul de la Helsinki 47
3.3. Strategia de integrare a politicii mediului în Piaţa Unică 48
3.4. Strategia de integrare a politicii mediului în industrie 50
4
4. ACQUIS-UL UNIUNII EUROPENE DIN DOMENIUL MEDIULUI 52
4.1. Consideraţii generale 52
4.2. Legislaţia orizontală 54
4.2.1. Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului 55
4.2.2. Directiva privind accesul la informaţii referitoare la mediu 56
4.2.3. Directiva privind întocmirea de rapoarte referitoare la
implementarea directivelor din domeniul mediului.
56
4.3. Calitatea aerului 56
4.3.1. Directiva cadru privind calitatea aerului 57
4.3.2. Emisiile provenite de la surse mobile 58
4.3.3. Emisiile de compuşi organici volatili 58
4.3.4. Conţinutul de plumb din benzină 58
4.3.5. Conţinutul de sulf al combustibililor lichizi 59
4.4. Managementul deşeurilor 59
4.4.1. Directiva cadru privind deşeurile 59
4.4.2. Deşeurile periculoase 60
4.4.3. Transportul deşeurilor 60
4.4.4. Instalaţii pentru eliminarea deşeurilor 61
4.4.4.1. Incinerarea deşeurilor periculoase 61
4.4.4.2. Incinerarea deşeurilor în instalaţii noi şi existente 61
4.4.4.3. Directiva privind depozitarea în gropi de deşeuri 62
4.4.5. Tipuri de deşeuri 62
4.5. Calitatea apei 63
4.5.1. Directiva cadru pentru apă 63
4.6. Controlul poluării industriale şi managementul riscului 64
4.6.1. IPPC 65
4.6.2. Poluarea aerului din surse industriale 66
4.6.3. Marile centrale cu ardere 67
4.6.4. Emisiile industriale de compuşi organici volatili 67
4.6.5. Directiva “Seveso” privind controlul riscului accidentelor majore 68
4.6.6. EMAS 69
4.6.7. Etichetarea ecologică 69
4.7. Securitatea nucleară şi protecţia împotriva radiaţiilor 70
4.7.1. Standarde fundamentale de siguranţă 71
4.7.2. Transportul deşeuril.or radioactive 71
4.7.3. Transportul substanţelor radioactie. 71
4.7.4. Importul produselor agricole în urma accidentului de la Cernobîl 71
5
4.7.5. Alimente contaminate în cazul unui accident nuclear 72
4.7.6. Protecţia împotriva expunerii la radiaţiile medicale 72
4.7.7. Informarea publicului 72
4.7.8. Protecţia lucrătorilor externi împotriva radiaţiilor 72
5. LEGISLAŢIA ŞI POLITICA DE MEDIU 74
5.1. Legislaţia mediului înconjurător 74
5.2. Constrângeri 75
5.3. Standarde şi norme 77
6. POLITICA DE MEDIU ŞI STRATEGII ÎN ROMÂNIA 79
6.1. Aspecte generale 79
6.2. Planul Strategic de Acţiune şi Planuri de Implementare în România 83
6.3. Strategii naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 85
6.3.1. Scenarii şi coordonatele modelului de dezvoltare durabilă 87
6.3.1.1. Condiţii interne şi externe 88
6.3.1.2. Principii şi criterii 89
6.3.1.3. Scenarii 89
6.3.2. Factori pentru realizarea scenariului dezvoltării în ritm susţinut,
scenariul competitivităţii
93
6.3.3. Coordonatele şi parametrii modelului de dezvoltare durabnilă a
României
98
6.4. Supraveghere şi evaluare 100
6.4.1. Scop 100
6.4.2. Principii ale supravegherii evaluării şi raportării 101
7. POLITICA PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 106
7.1. Reglementarea protecţiei mediului 106
7.2. Politica privind protecţia mediului încojurător 108
8. STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA ATMOSFEREI 117
8.1.Generalităţi 117
8.1.1. Introducere 117
8.1.2. Obiective 117
8.1.3. Comunicarea şi informarea publicului privind calitatea aerului 118
8.1.4. Principii directoarei 118
8.1.5. Identificarea scopurilor şi priorităţilor 120
8.1.6. Politici, instrument şi resurse 121
8.1.6.1. Politici 121
8.1.6.2. Instrument 121
8.1.6.3. Resurse 122
8.1.7. Protecţia atmosferei, schimbări climatice şi gestionarea zgomotului
ambiental conform OUG nr. 195/22.12.2005 privind protecţia
mediului
124
6
8.2. Formularea strategiei 126
8.2.1. Strategia până în 2007 126
8.2.2. Implementarea sistemului naţional de evaluare a calităţii aerului şi
management integrat
126
8.2.3. Controlul emisiilor de poluanţi 127
8.2.4. Implementarea cerinţelor de prevenire şi control integrat al
poluării (IPPC)
128
8.2.5. Implementarea cerinţelor de limitare a emisiilor de poluanţi în aer
proveniţi de la instalaţiile mari de ardere (LCP)
129
8.2.6. Implementarea cerinţelor de limitare a emisiilor de compuşi
organici volatili proveniţi din utilizarea solvenţilor în anumite
activităţi şi instalaţii
130
8.2.7. Implementarea cerinţelor de eliminare a substanţelor care distrug
stratul de ozon (ODS)
131
8.2.8. Introducerea/utilizarea combustibililor şi carburanţilor care
generează emisii reduse de poluanţi
132
8.2.9. Schema privind comerţul cu credite pentru emisiile de gaze cu
efect de seră
133
8.2.10. Respectarea obligaţiilor internaţionale în domeniul schimbărilor
climatice
133
8.3. Strategia pentru perioada 2007-2013 şi pentru perioada următoare 133
8.3.1. Implementarea sistemului naţional de evaluare a calităţii aerului şi
monitorizarea integrată
134
8.3.2. Strategiile locale privind calitatea aerului 135
8.3.3. Evaluarea şi gestionarea calităţii aerului la nivel local 135
8.3.4. Revizuirea şi evaluarea calităţii aerului la nivel local 135
8.3.5. Planurile de Acţiuni Locale şi Zonele de management a calităţii
aerului
136
8.3.6. Controlul emisiilor 138
8.3.7. IPPC 138
8.3.8. Instalaţii mari de ardere 138
8.3.9. Activităţi în urma cărora rezultă COV 138
8.3.10. Scheme privind acordarea permiselor pentru emisiile de gaze cu
efect de seră
138
8.3.11. Conformarea cu alte tratate şi protocoale internaţionale 139
8.3.12. Instalaţii de producere a energiei termice 139
8.3.13. reducerea sporită a emisiilor de COV 140
8.3.14. Reducerea sporită a emisiilor surselor mobile 141
8.3.15. Autovehicule private 142
8.3.16. Autovehicule comerciale 142
8.3.17 Transportul în comun, inclusiv taxiurile 143
8.3.18 Managementul traficului rutier 143
7
8.3.19. Transport integrat 144
9. PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNE PENTRU PROTECŢIA
ATMOSFEREI
145
9.1. Rezumat 145
9.2. Proiecte prioritare 151
10. PLANUL NAŢIONAL DE GESTIONARE A DEŞEURILOR 153
11. STRATEGIA NAŢIONALĂ DE GESTIONARE A DEŞEURILOR 157
11.1. Introducere 157
11.2. Cadrul general 158
11.2.1. Corelarea cu politica de mediu 158
11.2.2. Cadrul legislativ 159
11.2.3. Considerente privind stadiul implementării legislaţiei 163
11.3. Date generale privind gestionarea deşeurilor 165
11.4. Principii şi obiective strategice 167
11.5. Instrumente pentru realizarea obiectivelor strategice 189
11.6. Factori implicaţi 190
11.7. Concluzii 190
12. ETICHETAREA ECOLOGICĂ 193
13. ROLUL ŞI RESPONSABILITĂŢILE AUTORITĂŢILOR LOCALE
ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
220
14. TERMENI ŞI EXPRESII 221

Cuvinte cheie:
Sus

Acasa · Carti editate · Reviste · Despre editura · Abonament · Contact · Cos cumparaturi · Cum platesc? · Termeni si conditii
VisaMaster CardPayU

2001 - 2024 © Copyright Editura EcoZone Iasi Toate drepturile sunt rezervate.
Gazduire skaleweb.ro

SkaleWeb